imageimageimage

 

นายวีระ รื่นสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียน

โครงการด้วยรักและห่วงใย

เข้าสู่ระบบ

สถิติการเยี่ยมชม

607899
วันนี้วันนี้200
เดือนนี้เดือนนี้5855
ทั้งหมดทั้งหมด607899
54.166.110.247
Home

01anigif

ดาวนโหลด 3 วันที่ 9-10 สิงหาคม พ.ศ.2557 โรงเรียนเจริญดีวิทยาได้จัด

กิจกรรมอบรมพัฒนานักเรียนด้านศีลธรรม ณ วัดธัญญะผล อ.ลำลูกกา

จ.ปทุมธานี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 79 คน

nawaIMAG0066วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายวีระ  รื่นสุข ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้มีปรับปรุงแก้ไขและยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

01anigif

ดาวนโหลด 3 วันที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนเจริญดีวิทยา ได้ร่วมจัดกิจกรรม

เทอดทูนพระคุณแม่และนิทรรศการอาเซียนและมอบทุนการศึกษา

สำหรับนักเรียนกำพร้าบิดา/มารดา

20120803 jarundee 12345

ดาวนโหลด 3 โรงเรียนเจริญดีวิทยาได้จัดทำรายงานประจำปีการศึกษา 2556

เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานจัดการศึกษา ประจำปี 2556

เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน

More Articles...